Posveta
 
Posvećujemo ovu prezentaciju našem ocu i kolegi
mr Tanasiju Eriću, diplomiranom inženjeru tehnologije, koji je tvorac firme TIVI ABRAZIVI i duhovni vođa njenog razvoja.
Usmeravajući našu mladost ka kreativnim tokovima proizvodnje visokokvalitetnih abrazivnih alata i tehnoloških inovacija, istovremeno je oslobodio tadašnju Jugoslaviju zavisnosti od uvoza sa zapada, kao samostalni proizvođač brusnog i reznog alata.
Govorimo o vremenu od pre 35 godina kada je ovaj skroman, ali vrlo inventivan čovek počeo svoju samostalnu karijeru. Svi oni koji imaju ma kakav tehnološki know-how u ovoj oblasti, danas mu duguju svoju ekspertizu.

TIVI ABRAZIVI duguje veliku zahvalnost svemu što su stekli i što mogu da urade samo zahvaljujući neizmernoj energiji i pionirskom duhu našeg osnivača.
 
design by NormaReclamare